دبیر کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۱۷۳۴

دکتر ضیاءالدین دایی کوزه‌کنانی

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

وب‌سایت رسمی