دبیر کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۱۷۵۷

دکتر ضیاءالدین دایی کوزه‌کنانی

رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

وب‌سایت رسمی