دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد بازدید:۲۵۹۰

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر که در حال حاضر در رشته‌های مهندسی برق (گرایش‌های قدرت، الکترونیک، مخابرات، کنترل، مهندسی پزشکی)، مهندسی کامپیوتر و فن‌آوری اطلاعات (IT) فعالیت می‌کند؛ در سال 1347 تحت عنوان گروه مهندسی برق در دانشکده فنی سابق با جذب دانشجو در رشته فوق‌لیسانس پیوسته مهندسی برق (دوره پنج‌ساله) شروع به کار کرد. این گروه در طی سالیان با افزایش نیروهای علمی خود توانست گرایشهای مختلف مهندسی برق را در دانشکده فنی تأسیس کرده و در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو بپذیرد. در سال 1381 گروه مهندسی برق به ساختمان جدید نقل مکان یافت که در سال 1382 نیز همزمان با اخذ مجوز برای رشته مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات و تفکیک دانشکده فنی، به دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تغییر نام یافت.

هم‌اینک این دانشکده با حدود 60 عضو هیئت علمی و حدود 1800 دانشجو، یکی از بزرگ‌ترین دانشکده‌های دانشگاه تبریز محسوب می‌شود. این دانشکده با تکیه بر اساتید با‌تجربه و به‌‌کمک دانش روز و تحقیقات علمی، در راستای اهداف علمی - پژوهشی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد گام برمی‌دارد.