اعضای کمیته علمی

تعداد بازدید:۳۶۹۶

ردیف

نام و نام خانوادگی عضو کمیته

دانشگاه / مؤسسه محل فعالیت

1

دکتر افشین ابراهیمی

دانشگاه صنعتی سهند

2

دکتر بهمن ابوالحسنی

دانشگاه علم و صنعت ایران

3

دکتر محمود آتشبار

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

4

دکتر محسن اسلامی

دانشگاه صنعتی شیراز

5

دکتر علی اعظم عباسفر

دانشگاه تهران

6

دکتر محمد بمانی

دانشگاه تبریز

7

دکتر جعفر پوررستم

دانشگاه تبریز

8

دکتر شاهرخ جم

دانشگاه صنعتی شیراز

9

دکتر شهرام حسین‌زاده

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10

دکتر حبیب‌اله دانیالی

دانشگاه صنعتی شیراز

11

دکتر علی رستمی

دانشگاه تبریز

12

دکتر سید‌محمد رضوی‌زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

13

دکتر احسان سلیمانی‌نسب

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

14

دکتر محمدرضا سهیلی‌فر

دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

15

دکتر میرهادی سیدعربی

دانشگاه تبریز

16

دکتر رمضان‌علی صادق‌زاده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

17

دکتر حبیب‌اله عبیری

دانشگاه شیراز

18

دکتر ماهرخ غنی‌شایسته

دانشگاه ارومیه

19

دکتر لیلی فرزین‌وش

دانشگاه تبریز

20

دکتر محمدرضا فیضی درخشی

دانشگاه تبریز

21

دکتر چنگیز قبادی

دانشگاه ارومیه

22

دکتر رباب کاظمی

دانشگاه تبریز

23

دکتر محمود کریمی

دانشگاه شیراز

24

دکتر محمدحسین کهایی

دانشگاه علم و صنعت ایران

25

دکتر فاطمه گران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

26

دکتر نصرت‌اله گرانپایه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

27

دکتر محمود محصل فقهی

دانشگاه تبریز

28

دکتر هدی محمدزاده

دانشگاه صنعتی شریف

29

دکتر بهبود مشعوفی

دانشگاه ارومیه

30

دکتر سعید مشگینی

دانشگاه تبریز

31

دکتر سامیه مطلوب

دانشگاه تبریز

32

دکتر بهزاد مظفری تازه‌کند

دانشگاه تبریز

33

دکتر میرجواد موسوی‌نیا

دانشگاه تبریز

34

دکتر فرزاد مهاجری

دانشگاه شیراز

35

دکتر مهتاب میرمحسنی

دانشگاه صنعتی شریف

36

دکتر نجمه نزهت

دانشگاه صنعتی شیراز

37

دکتر جواد نوری‌نیا

دانشگاه ارومیه

38

دکتر مهدی نوشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

39

دکتر سعید نیک‌مهر

دانشگاه تبریز

40

دکتر هادی ولادی

دانشگاه تبریز

41

دکتر محمدصادق هل‌فروش

دانشگاه صنعتی شیراز

42

دکتر توحید یوسفی رضایی

دانشگاه تبریز