محورهای کنفرانس

تعداد بازدید:۲۳۸۳
 • آنتن‌ها (Antennas)
 • الکترومغناطیس (Electromagnetics)
 • روش‌های عددی در الکترومغناطیس (Computational methods in electromagnetics)
 • بررسی سازگاری/تداخل الکترومغناطیسی  (EMI/EMC)
 • رادار  (RADAR: Radio detection and ranging)
 • مدارهای ریزموج  (Microwave circuits)
 • سامانه‌های فوق پهن‌باند  (UWB systems)
 • مایکرواستریپ‌ها  (Microstrip structures)
 • کاربرد مایکروویو در مهندسی پزشکی (Microwave application in biomedical engineering)
 • پردازش سیگنال‌ها و تصاویر پزشکی (Processing of medical images and signals)
 • پردازش سیگنال‌های دیجیتال  (DSP: Digital signal processing)
 • پردازش تصویر و بینایی ماشین  (Image processing and machine vision)
 • پردازش گفتار و شنوایی ماشین  (Speech processing and machine hearing)
 • پردازش سیگنال‌های مخابراتی  (CSP: Communication signal processing)
 • پردازش سیگنال‌های چندرسانه‌ای (Multimedia signal processing)
 • رمزگذاری و پنهان‌نگاری  (Encryption and steganography)
 • جداسازی کور منابع (Blind source separation) 
 • فیلترهای وفقی  (Adaptive filters)
 • نظریه اطلاعات و کدینگ  (Information theory and coding)
 • کدینگ منابع به‌صورت توزیع‌پذیر  (DSC: Distributed source coding)
 • کدینگ کنترل خطا  (Error control coding)
 • کدینگ توأم منبع و کانال (JSCC: Joint source-channel coding)
 • فشرده‌سازی داده‌ها  (Data compression)
 • سامانه‌های مخابراتی  (Communication systems)
 • سامانه‌های مخابراتی صنعتی (Industrial communication systems)
 • سامانه‌های مخابراتی نظامی (Military communication systems)
 • شبکه‌های مخابراتی  (Communication networks)
 • شبکه‌های حسگری (Sensor networks) 
 • شبکه‌های بی‌سیم  (Wireless networks)
 • شبکه‌های حسگری بی‌سیم  (WSN: Wireless sensor networks)
 • شبکه‌های چندرسانه‌ای  (Multimedia networks)
 • شبکه‌های نسل جدید (NGN: Next generation networks) 
 • امنیت شبکه‌های مخابراتی  (Security of communication networks)
 • مخابرات نوری  (Optical communications)
 • مخابرات بی‌سیم (Wireless communications)
 • مخابرات سیار  (Mobile communications)
 • مخابرات ماهواره‌ای  (Satellite communications)
 • مخابرات طیف‌گسترده  (Spread spectrum communications)
 • مخابرات چندحاملی  (Multicarrier communications)
 • جایگاه مهندسی مخابرات در پدافند غیرعامل (Communications engineering position in passive defense)